สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ 042-792 131-4 ต่อ 104