ชื่อ - นามสกุล :
นายไตรทอง สืบเชื้องาม
ตำแหน่ง :
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ทำเนียบผู้บริหาร