ชื่อ - นามสกุล :
นายถนัดชัย สุรภักดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Telephone :
081-871906
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา