ชื่อ - นามสกุล :
นายจุฬา ชิณวงศ์
ตำแหน่ง :
ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
หน้าที่ :
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ทำเนียบผู้บริหาร