ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านคึม ก่อสร้างอาคารเรียน สปช 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านคึม ก่อสร้างอาคารเรียน สปช 101/2 ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านเซือม ก่อสร้างสนามฟุบอล ฟ.1/42

ประกาศโรงเรียนบ้านเซือม ก่อสร้างสนามฟุบอล ฟ.1/42 & ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านสมบรูณ์ สปช 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านด่านสมบรูณ์ สปช 101/26 อาคารเรีย ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านโพนก่อ ก่อสร้าสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

ประกาศโรงเรียนบ้านโพนก่อ ก่อสร้าสร้างอาคารเรียน สป ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัวยหลัว สปช 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัวยหลัว สปช 101/26 อาคารเร ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนบ้านสงเปือย สปช 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านสงเปือย สปช 101/26 อาคารเรียน 3 ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านมาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง บันได ข้าง)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านมาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

doc16

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล ...

Read More »

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ปร ...

Read More »