ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอ ...

Read More »

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กระบ ...

Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปก ...

Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูเเบบองค์การ จำนวน 4 หลัง โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครูเเบบองค์การ โรงเรียนบ้านคึม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง 4/49 เเละก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำส้วมนักเรียนหญิง 4/49 ...

Read More »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเเอกดอนสวรรค์

เอกสารดาวน์โหลด

Read More »

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เเละโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาแบบมอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซืิ้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนร ...

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบค ...

Read More »

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำ ...

Read More »