News

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ ...

Read More »

->ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรั ...

Read More »

>> รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ ...

Read More »

>>>สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนา สามาร ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและชูโดกุ แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศา ...

Read More »

-> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...

Read More »

-> มาตราการในการป้องกันการเรียกเก็บเงินจากการยื่นคำร้องขอย้าย

มาตราการในการป้องกันการเรียกเก็บเงินจากการยื่นคำร้ ...

Read More »