News

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ E-Learning เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

อบรม E-Leaning

Read More »

-> ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561

ประกวดเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา

Read More »

-> รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 7/2560

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาค ...

Read More »

-> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งค ...

Read More »

-> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครา ...

Read More »

-> กำหนดการการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

กำหนดการการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 & ...

Read More »

-> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. ประจำปี 2561

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ค ...

Read More »

-> ศธจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ราย ...

Read More »

-> แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศ ...

Read More »

-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุน ...

Read More »