News

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ขอเชิญร่วมงานชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ขอเชิญร่วมงานชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

Read More »

–> ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สพป.สกลนคร เขต 3

ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ ...

Read More »

->ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรั ...

Read More »

>> รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ ...

Read More »

>>>สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนา สามาร ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและชูโดกุ แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศา ...

Read More »