News

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบั ...

Read More »

-> ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบั ...

Read More »

-> โครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต – Office 365 for Education”

ด้วย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงกา ...

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  สามารถดาวน์โหลดได้ที่

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประก ...

Read More »

–>>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ส.ส.ค.บ. กรณีพิเศษ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เข ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ก ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับ ...

Read More »

-> กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ประจำปี 2561

กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อ ...

Read More »

–>>ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสังกัดส่งนักเรียนเข้าร ...

Read More »

–>>ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเค ...

Read More »