News

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศ ...

Read More »

-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุน ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่ ...

Read More »

-> รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิก ...

Read More »

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

-> แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้อมูลในระบบ DMC (ข้อมูล 10 พ.ย.)

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้ ...

Read More »

-> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

Read More »

-> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ ...

Read More »

-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา ...

Read More »

-> ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั่งที่ 15 ประจำปี 2560

ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั่งที่ ...

Read More »