News

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>>สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนา สามาร ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและชูโดกุ แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศา ...

Read More »

-> หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ...

Read More »

-> มาตราการในการป้องกันการเรียกเก็บเงินจากการยื่นคำร้องขอย้าย

มาตราการในการป้องกันการเรียกเก็บเงินจากการยื่นคำร้ ...

Read More »

-> หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพป. สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต ...

Read More »

– > ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

  ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุส ...

Read More »

– > แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยสำ ...

Read More »

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,กรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ และกรรมการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,ก ...

Read More »