News

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้อมูลในระบบ DMC (ข้อมูล 10 พ.ย.)

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุง แก้ไข และยืนยันข้ ...

Read More »

-> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

Read More »

-> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่ ...

Read More »

-> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วครา ...

Read More »

-> ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั่งที่ 15 ประจำปี 2560

ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั่งที่ ...

Read More »

-> รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ...

Read More »

-> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ ...

Read More »

-> เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย ...

Read More »

-> งบทดลอง ส.ค.60

งบทดลอง ส.ค.60  

Read More »