News

ข่าวประชาสัมพันธ์

–>>ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสังกัดส่งนักเรียนเข้าร ...

Read More »

–>>ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเค ...

Read More »

–>>ขอเชิญเข้าอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอาจารย์”

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดอบรม “ภาษาอังดฤษเ ...

Read More »

–> รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

–> ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อแจ้งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 สังกัด สพป.สน.3 จำนวน 176 ราย พร้อมคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีสถานพยาบาล สกสค.และรายการตรวจสุขภาพ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพ ...

Read More »

-> ขอเชิญร่วมงานชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ขอเชิญร่วมงานชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

Read More »

–> ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สพป.สกลนคร เขต 3

ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็ ...

Read More »

->ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ประกาศ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรั ...

Read More »