News

ข่าวประชาสัมพันธ์

->> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลกากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรม 38 ค.(2)(ประเภททั่วไป) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงา ...

Read More »

-> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลการทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

–>>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสก ...

Read More »

–>>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องผลการคัดเลือกผลงาน โครงงาน คลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ “สื่อความรักยุค New Normal” ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุ ...

Read More »

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...

Read More »

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร ...

Read More »

->>ประกาศโรงเรียนบ้านอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

->>ประกาศโรงเรียนบ้านอากาศ เรื่อง ประกวดราคา ...

Read More »

->>ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

->>ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสกลนค ...

Read More »