News

ข่าวประชาสัมพันธ์

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

–>>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...

Read More »

->>การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร ...

Read More »

->>ประกาศโรงเรียนบ้านอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

->>ประกาศโรงเรียนบ้านอากาศ เรื่อง ประกวดราคา ...

Read More »

->>ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร

->>ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสกลนค ...

Read More »

->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค(ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

->>ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เ ...

Read More »

>>ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เรื่องรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ประจำปี 2564

EPD20201214_10433371

Read More »

->>ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

EPD20201214_10530664

Read More »

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบที่ 2)

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายช ...

Read More »

–>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด (กรณีมีผู้ครองตำแหน่ง) ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

–>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...

Read More »