ภารกิจ

สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สสวท. ดำเนินกา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง ศธจ.สกลนคร ที่ 491/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อม บรรยายพิเศษในการประชุมโครงการเสริมสร้่างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี จัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 …… (อ่านต่อ)

สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดค่าย ทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TEC) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นผู้บริหารโรงเรียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเรียนรู้คุณธรรม (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมออนลไน์ผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 15 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่าย สถานศึกษาดงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำจั้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพ ...

Read More »