ภารกิจ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ติว O-NET ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงเหนือ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านก่อ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวเข้ม O-NET) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมงานกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำ ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขาวสง่าเจริญวิทย์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมทีม Chaching ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านโนนไทย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนบ้านดงยาง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

สพป.สกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ ...

Read More »