ภารกิจ

สพป.สกลนคร เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 2 พัฒนาศักยภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ของศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 จัดประชุมชี้แจง “การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาน้อย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำน ...

Read More »

มื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสาวัด อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศน์ ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สน.3 เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนัก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสันติ มาละอินทร์ ครู คศ.3 ของโรงเรียนคำลอดพื้น อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผ ...

Read More »