ภารกิจ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบะนกทา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 ให้การต้อนรับในการขอใช้สถานที่ในการชุมนุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุรางค์ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการการ เรียนการสอน และเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT)

      เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นาย ...

Read More »

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น. เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่ก ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการมอบทุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายจุ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการพิจารณาประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร ไ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว ร.ร. และ พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอ ...

Read More »