ภารกิจ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและครูประจำชั้น ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา ...

Read More »

12 สิงหาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สน.3

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเครา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้วยข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทิน ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง จัดการโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำเดอะจิมมี่รีสอร์ท อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 3 -5 สิงหาคม 2563 โดยมีนายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงาน ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศล พระสงฆ์ 69 รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Read More »

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานอบรม โครงการ”พัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 การอบรมดังกล่าวโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ผู้จัดงาน

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 บรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชี และกรณีพิเศษ ว16

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »