ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2563ได้ ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านนาดูนนาดี

Read More »

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ของโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวี

Read More »

รร ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำนวน 18 คน คนละ 1,000 บาทวันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆมุ่งมั่นในการเรียน

รร ชุมชนบ้านโพธิ์ตากมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที ...

Read More »

ห้างบิ๊กซีคำตากล้า มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านนาแต้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านนาแต้ขอขอบคุณห้างบิ๊กซีคำตากล้า มอบอุป ...

Read More »

เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร

24 ม.ค.62 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ได้รับเ ...

Read More »

รร.บ้านนาเมืองทำพิธีมอบของขวัญจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

รร.บ้านนาเมืองทำพิธีมอบของขวัญจากการร่วมกิจกรรมส่ง ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังม่วง รับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read More »

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำโดยนางศรีวิไล ไชยยศ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะนิเทศติดตามความพร้อมใน ...

Read More »

การทดสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม และ โรงเรียนบ้านกุดจอก อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม แล ...

Read More »