ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมโรงเรียน

New

Read More »

กิจกรรมข่าวโรงเรียน

กิจกรรมข่าวโรงเรียน สามารถติดตามกิจกรรมข่าวเพิ่มขอ ...

Read More »

->>ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพหัวข้อ “วันมาฆบูชา” ภายใต้โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูา จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพหัวข้อ “วันมาฆบ ...

Read More »

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ออกเยี่ยม โรงเรียนในศูนย์ฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net ปี ก.ศ 2562เพื่อเป็นการกระตุ้นศักยภาพและเพิ่มขวัญกำลังใจ แก่คุณครูและนร.ป6 , ม.3

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร โดยการนำของท่าน ผ ...

Read More »

คณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามสอบ ONET. ป.6 และ ม.3 และการเตรียมความพร้อมประเมินภายนนอกรอบ สี่. โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

 

Read More »

ศูนย์บ่อแก้วโนนสะอาด ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ o-net สนามสอบคำตากล้า ป.6 และสนามสอบดงห้วยเปลือย ม.3 ณ รร.บ้านพุทธรักษา

ศูนย์บ่อแก้วโนนสะอาด ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านหินเหิบ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านหินเหิบ

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ ...

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์

Read More »

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้จัดกิจกร ...

Read More »