ประชาสัมพันธิ์กิจกรรมโรงเรียน

ห้างบิ๊กซีคำตากล้า มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านนาแต้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านนาแต้ขอขอบคุณห้างบิ๊กซีคำตากล้า มอบอุป ...

Read More »

เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร

24 ม.ค.62 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ได้รับเ ...

Read More »

รร.บ้านนาเมืองทำพิธีมอบของขวัญจากการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

รร.บ้านนาเมืองทำพิธีมอบของขวัญจากการร่วมกิจกรรมส่ง ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังม่วง รับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read More »

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นำโดยนางศรีวิไล ไชยยศ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะนิเทศติดตามความพร้อมใน ...

Read More »

การทดสอบ NT ป.3 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม และ โรงเรียนบ้านกุดจอก อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม แล ...

Read More »

การทดสอบ NT ชั้น ป.3 ของโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เช้าวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้า ...

Read More »

โรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร กับการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกถาวร อำเภ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการงานการประเมินความ สามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการ งานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านนาจานกล ...

Read More »