Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2563 สพป.สกลนคร ...

Read More »

->> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร ...

Read More »

–>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข ...

Read More »

->> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมแก่บุคลากรแกนนำ ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1, 3 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 3

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโด ...

Read More »

–>>การรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู ...

Read More »

–>>ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และกา ...

Read More »

->> ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเ ...

Read More »