Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้าย)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

-> ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program (EP/MEP)

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครสอบค ...

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย ร ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ ร.ร.บ้านขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป. ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »