Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ NT เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายจุ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการพิจารณาประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร ไ ...

Read More »

– > ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

  ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3/ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมรับฟัง พุธเช้าข่าว ร.ร. และ พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ. ...

Read More »

– > แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยสำ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จากคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายฉลอง เหง้าละคร รอ ...

Read More »

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,กรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ และกรรมการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

-> ประกาศสหกรณ์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน,ก ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ออกกำลังกายตามโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุ ...

Read More »