Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ณ ห้องประชุมประดับเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 3

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจุฬา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ “พุธเช้าข่าวเขต” ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำของชาติ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคำตากล้า-นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจุฬา ...

Read More »

>>>สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบัน MACEDUCA เปิดหลักสูตรที่เปิดอบรมพัฒนา สามาร ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและชูโดกุ แห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค ...

Read More »

>>>ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านวังม่วง รับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read More »