Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภาค ก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและครูประจำชั้น ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

->>ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื ...

Read More »

12 สิงหาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร ...

Read More »

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สน.3

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเครา ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้วยข้อสอบออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทิน ...

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย ...

Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองแวง จัดการโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระว่ายน้ำเดอะจิมมี่รีสอร์ท อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 3 -5 สิงหาคม 2563 โดยมีนายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ศ ...

Read More »