Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

-> ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program (EP/MEP)

ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครสอบค ...

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย ร ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ ร.ร.บ้านขัวก่าย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป. ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวังเวิน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผู้อ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. – ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการอบรม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และเจ้าหน้าที่งานบุคคล รับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 24 ราย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายทินกร อินทะนาม ผอ.ส ...

Read More »