Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สน.3

 

Read More »

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดประธานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน รอง ผอ.สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางสนม ชาเหลา มารดาของ นางวิสนี พรมแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชนาธิป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ.สพป.สน.3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ให้โอวาทและ บรรยายพิเศษกับผู้รับการอบรมฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายฉลอง เหง้าละคร รองผอ. ...

Read More »

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและ ประเมินผลตามแนวทางการใช้ข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสุรางค์ ...

Read More »

->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (หลังแก้ไข)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานงานราชการทั่วไป ...

Read More »

->มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน ...

Read More »

->ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแห ...

Read More »