Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดค่าย ทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส (V-TEC) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

–>>ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสังกัดส่งนักเรียนเข้าร ...

Read More »

–>>ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเค ...

Read More »

–>>ขอเชิญเข้าอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอาจารย์”

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดอบรม “ภาษาอังดฤษเ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นผู้บริหารโรงเรียน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเรียนรู้คุณธรรม (อ่านข่าวเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป ...

Read More »

–> รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 จัดการประชุมออนลไน์ผ่านระบบออนไลน์ รายการ “พุธเช้าข่าวเขต” สพป.สกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 15 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายใย

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...

Read More »

–> ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพื่อแจ้งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 สังกัด สพป.สน.3 จำนวน 176 ราย พร้อมคำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีสถานพยาบาล สกสค.และรายการตรวจสุขภาพ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร เพ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป. ...

Read More »

–> ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สพป.สกลนคร เขต 3

ประมวลภาพกิจกรรมการเสนอการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ...

Read More »