Author Archives: วริศรา พูนเจริญผล

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ รอบที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู ...

Read More »

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายทิน ...

Read More »

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

->>ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพหัวข้อ “วันมาฆบูชา” ภายใต้โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูา จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพหัวข้อ “วันมาฆบ ...

Read More »

->>การติดตามการผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

การติดตามการผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอ ...

Read More »

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร ออกเยี่ยม โรงเรียนในศูนย์ฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ o-net ปี ก.ศ 2562เพื่อเป็นการกระตุ้นศักยภาพและเพิ่มขวัญกำลังใจ แก่คุณครูและนร.ป6 , ม.3

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเมืองวานร โดยการนำของท่าน ผ ...

Read More »

คณะศึกษานิเทศก์เยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามสอบ ONET. ป.6 และ ม.3 และการเตรียมความพร้อมประเมินภายนนอกรอบ สี่. โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

 

Read More »

ศูนย์บ่อแก้วโนนสะอาด ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ o-net สนามสอบคำตากล้า ป.6 และสนามสอบดงห้วยเปลือย ม.3 ณ รร.บ้านพุทธรักษา

ศูนย์บ่อแก้วโนนสะอาด ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก ...

Read More »