Author Archives: admin

-> ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ ศธจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ ...

Read More »

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การ ...

Read More »

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง – พ ...

Read More »

ติดต่อสอบถามข้อมูล

———————& ...

Read More »

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส ...

Read More »

-> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ ...

Read More »

-> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

-> การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำ ...

Read More »

รายงานประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2562

Read More »

งบทดทองเดือนเมษายน 2562

Read More »