Author Archives: admin

–> ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท ...

Read More »

–> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ...

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

–> สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงนำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา ...

Read More »

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564

Read More »

งบทดลอง เดือนเมษายน 2564

งบทดลอง เดือนเมษายน 2564

Read More »

–> ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ป ...

Read More »

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน ...

Read More »

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »

–> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »