Author Archives: admin

-> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารป ...

Read More »

-> ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าโครงการพั ...

Read More »

งบทดลอง เดือนกันยายน 2562

งบทดลอง เดือนกันยายน 2562

Read More »

งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562

งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562

Read More »

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระการประชุม รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต ...

Read More »

งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562

งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562

Read More »

-> กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 62

กศจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เ ...

Read More »

-> ประกาศจาก สสวท. เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

Read More »

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562

Read More »

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562

Read More »