Author Archives: admin

งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564

งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564

Read More »

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

Read More »

งบทดลอง เดือนมกราคม 2564

งบทดลอง เดือนมกราคม 2564

Read More »

งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563

งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563

Read More »

งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563

งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563

Read More »

งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563

งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563

Read More »

->> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลกากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรม 38 ค.(2)(ประเภททั่วไป) สังกัด สพป.สกลนคร เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงา ...

Read More »

-> ประกาศ สพป.สกลนคร เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เ ...

Read More »

–> ประกาศ ศธจ.จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบที่ 2)

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายช ...

Read More »

งบทดลองเดือนกันยายน 2563

งบทดลอง เดือนกันยายน 2563

Read More »