เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายปรีชา เดือนนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัชระ คำพลงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสุทธิมา สาริบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายจรัญ สุภาพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3