เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางธนัตศรณ์ เถายบุตร ,นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และคณะ ในการมาประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางธนัตศรณ์ เถายบุตร ,นางยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 และคณะ ในการมาประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3