เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โรงเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โรงเรียนตามโครงการกองทุนการศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับสั่งให้จัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้น อันเป็นโครงการพระราชดำริโครงการสุดท้าย และตั้ง “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ดังรับสั่งที่มีกับคณะองคมนตรีว่า “ฉันจะตั้งกองทุนการศึกษา ให้เอาเงินฉันไปใช้ ไปทำอย่างไรก็ได้ เป้าหมายคือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีโรงเรียนที่ได้ดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านบะนกทา,โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย,โรงเรียนบ้านโพนสวาง และโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3