เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีด วัคซีนให้กับนักเรียนในสังกัด ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 โดย ผอ.สพป.สกลนคร ขเต 3 เน้นย้ำให้สำรวจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการมีความรู้ ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางสุกัลยา ทองนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีด วัคซีนให้กับนักเรียนในสังกัด ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 โดย ผอ.สพป.สกลนคร ขเต 3 เน้นย้ำให้สำรวจข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการมีความรู้ ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3