เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบที่ 1) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี ในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยแจ้งสถานศึกษาในสังกัดศึกษาแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามกำหนดการ โดยมีนักเรียนในสังกัดที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,476 คน ร้อยละ 41.88 ดังนี้ อำเภอวานรนิวาส วันที่ 7 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคม อำเภอคำตากล้า วันที่ 11 ต.ค. 64 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย วันที่ 12 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภอบ้านม่วง วันที่ 12 -13 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบที่ 1) ให้กลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี ในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยแจ้งสถานศึกษาในสังกัดศึกษาแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามกำหนดการ โดยมีนักเรียนในสังกัดที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 1,476 คน ร้อยละ 41.88 ดังนี้ อำเภอวานรนิวาส วันที่ 7 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคม อำเภอคำตากล้า วันที่ 11 ต.ค. 64 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย วันที่ 12 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภอบ้านม่วง วันที่ 12 -13 ต.ค. 64 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3