เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ พร้อมด้วน นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ผ่าน Application Zoom ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการ ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ พร้อมด้วน นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และนางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมเตรียมความพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ผ่าน Application Zoom ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการ ถวายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1Dpq_DJCtPU3YSfIIkMn6YmXYjxOzvm_o?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3