เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณา

เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

 

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1DSCA-92ekFZiNdvYKhf8D-kv_krPLQnj?usp=sharing

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3