เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน พื้นที่บริการ อ.วานรนิวาส ณ รร.มัธยมวานรนิวาส/รร.กุดเรือคำพิทยาคาร / รร.ภูดินแดงวิทยา รร.กุดเรือคำพิทยาคาร การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนเข้ารับระดับขยายโอกาสในสังกัดเข้ารับบริการ ตามกำหนดและตรงตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการออกตรวจเยี่ยมดฉีดวัคซีน แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน พื้นที่บริการ อ.วานรนิวาส ณ รร.มัธยมวานรนิวาส/รร.กุดเรือคำพิทยาคาร / รร.ภูดินแดงวิทยา รร.กุดเรือคำพิทยาคาร การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนเข้ารับระดับขยายโอกาสในสังกัดเข้ารับบริการ ตามกำหนดและตรงตามเป้าหมาย

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3