เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายไพวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน และนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินการ ณ สพม.นครพนม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายไพวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน และนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินการ ณ สพม.นครพนม

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3