เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมฌาปนกิจศพนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนก่อ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  เสียชีวิตด้วยโรคไตวาย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ในการร่วมงานฌาปนกิจสงเคราะห์ศพนักเรียน กรณีเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวไตวาย ราย เด็กชายนพรัตน์  จุลขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้มอบเงินจากองทุนเงินสวัสดิการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน สพป.สน.3  จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3