สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานและรางวัลประกอบการบริหารวงเงิน การเลื่อนเเงินเดือนข้าราชการ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564 ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผลงานและรางวัลประกอบการบริหารวงเงิน การเลื่อนเเงินเดือนข้าราชการ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564 ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3