เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 (ส.ส.ค.บ.สน.3) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และคณะกรรมการฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 (ส.ส.ค.บ.สน.3) ซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ให้กับสมาชิก ส.ส.ค.บ.สน.3 การประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลคร เขต 3 โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมการดำเนินการบริหารจัดการในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3