สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมการประชุมรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค – 19

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยนายสกุณ แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสายใย สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน อภิปราย ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการศึกษาในรูปแบบดังกล่าว พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3