เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 Coaching Team ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.สพท. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง Coaching team การประเมินสัมฤทธิผล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3