การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดย นายไตรทอง สืบเชื้องาม รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3ในการเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมไมตรีจิต โดยการประชุมดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการอย่างมีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก น.ส.ปราณี เพ็งจันทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 และคณะในการให้ความรู้ในครั้งนี้

>>>>>สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทีนี้<<<<<<<<

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3