เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานอบรม โครงการ”พัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 การอบรมดังกล่าวโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ผู้จัดงาน

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 เป็นประธานอบรม โครงการ”พัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 ซึ่งการอบรมดังกล่าวโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ผู้จัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม กว่า 56 คน โดยมีวิทยากรจากสพป.สกลนคร เขต 3 ได้แก่ นายบุญไทย แสนอุบล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางนนทนา แก้วจุลลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3