สพป.สกลนคร เขต 3 มุ่งพัฒนาจริยคุณสู่ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูผู้ช่วย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 8 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้สู่ความดีและเป็นต้นแบบที่ดีงาม ของนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน

สพป.สกลนคร เขต 3 มุ่งพัฒนาจริยคุณสู่ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูผู้ช่วย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รุ่น 8 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สพป.สกลนคร เขต 3 โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้สู่ความดีและเป็นต้นแบบที่ดีงาม ของนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอนแบบองค์รวมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/pg/sakonnakhon3goth-166873673451991/photos/?tab=album&album_id=1808254445980564

 

 

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3