เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สพป.สกลนคร เขต 3 นำโดยนายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สน.3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจ ไทสกล3 ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” บริเวณบ้านพัก สพป.สกลนคร เขต 3 เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวมฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจ ไทสกล3 ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” โดยจัดพิธีเปิด ณ จุดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3