เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านนาคอย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านนาคอย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3