->>การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับ คำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สน.3

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

About วริศรา พูนเจริญผล

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ติดต่อ Facebook สพป.สกลนคร เขต 3